Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej Rady Gminy LeśniowiceW dniu 21 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia Radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. i nie wnosząc uwag do realizacji budżetu gminy wypracowali pozytywne opinie.

Komisje zapoznały się również z Informacją z realizacji „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych za 2015 r.

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała oceny funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze 2015 roku Gminnego Zakładu Komunalnego i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz wypracowała pozytywne opinie do informacji.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone