Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Szacowanie strat w uprawach po tegorocznej suszy
W dniu 21 września 2015 r. komisja gminna powołana zarządzeniem Wojewody Lubelskiego w składzie Pan Dariusz Zalewa i Pani Marlena Sereda z Urzędu Gminy Leśniowice, Pan Tadeusz Gadzicki z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Pan Paweł Bis oraz Pan Kamil Chęć z Lubelskiej Izby Rolniczej dokonała szacowania  szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

O pomoc mogli ubiegać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne położone na terenie gminy Leśniowice, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia.

Aby otrzymać pomoc należało spełnić określone warunki tj.

  1. Straty w gospodarstwie powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat - pomoc publiczna (bez limitu de minimis).
  2. Stawki pomocy dla ubezpieczonych producentów rolnych:
    • dla sadów i krzewów owocowych – 800 zł/ha zniszczonej uprawy,
    • dla pozostałych upraw – 400 zł/ha zniszczonej uprawy.
  1. Dla nieubezpieczonych ww. pomoc pomniejszana jest o 50%.

Do tutejszego urzędu wpłynęło łącznie 24 wniosków. Komisja po sporządzeniu protokołów przekaże je rolnikom, a ci którzy spełniają powyższe kryteria zobowiązani są przedłożyć protokoły w terminie do 30 września do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie.

oprac. Dariusz Zalewa

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone