Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Zespołu InterdyscyplinarnegoW dniu 22 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Leśniowice.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

  1. Pani Pilipczuk Wioletta – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach,
  2. Pani Flis Jolanta – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach,
  3. Pani Hałaj Małgorzata – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach,
  4. Pani Radecka Beata – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach,
  5. Pani Grzywaczewska Agnieszka – pedagog w Szkole Podstawowej w Sielcu,
  6. Pan Adamek Mariusz – dzielnicowy Komisariatu Policji w Żmudzi,
  7. Pan Matczuk Jerzy – kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

Podczas posiedzenia Wójt Gminy Leśniowice zapoznał zebranych z regulaminem pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zespołu, którą została Pani Jolanta Flis.

Skoordynowana współpraca członków zespołu zapewni skuteczniejsze reagowanie na sytuacje kryzysowe w rodzinach dotkniętych przemocą.

oprac. Jolanta Flis

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone