Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja pt. „Karta Dużej Rodziny 2.0”


W dniu 28 września 2015 r. w Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury w Lublinie odbyła się Konferencja pt. „Karta Dużej Rodziny 2.0”, w której uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Pierwsza część spotkania, sesja plenarna z udziałem przedstawicieli partnerów Karty Dużej Rodziny, samorządów oraz dużych rodzin, miała formę panelu dyskusyjnego. Tematem przewodnim były wyzwania i perspektywy jakie stoją przed Kartą Dużej Rodziny. Natomiast w drugiej części przedstawiciele samorządów wzięli udział w warsztatach dotyczących funkcjonowania nowego Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny.

Konferencja miała na celu spotkanie przedstawicieli samorządów, partnerów i członków dużych rodzin. To właśnie poprzez prezentację ich różnorodności doświadczeń i opinii możliwa jest obiektywna ocena rezultatów działań oraz wskazanie nowych kierunków rozwoju projektu Karta Dużej Rodziny.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone