Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Poprawa jakości dostępności regionów chełmskiego i lubomelskiego poprzez budowę, modernizację dróg i infrastruktury na obszarze przygranicznym mającej na celu zrównoważony ich rozwój"
W dniu 25 września 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Poprawa jakości dostępności regionów chełmskiego i lubomelskiego poprzez budowę, modernizację dróg i infrastruktury na obszarze przygranicznym mającej na celu zrównoważony ich rozwój". W spotkaniu udział wzięli: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Tomasz Szczepaniak Wicestarosta Chełmski, Pani Agata Niemczyk Skarbnik Powiatu, Pan Ireneusz Krasowski Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

Podczas obrad ustalono termin spotkania partnerów projektu na 12 października br. w Huszczy na Ukrainie, zobligowano partnerów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej oraz ustalono terminy złożenia wniosków i dostarczenia zgłoszeń lub pozwoleń na budowę.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone