Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 30 września 2015 r. Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas VIII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 24 września 2015 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone