Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konwent Wójtów 
W dniu 5 października 2015 r. w Centrum Konferencyjno – Hotelowym „Regent” w Pawłowie odbył się Konwent Wójtów, w którym uczestniczył Pan Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Paweł Nakonieczny Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, kierownik Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lublinie, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pan Tomasz Szczepaniak Wicestarosta, przedstawiciele firmy Praire Mining,  st. bryg. Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, przedstawiciele Lasów Państwowych: Pan Krzysztof Dźwierzyński Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm i Pan Mirosław Szewczyk Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, a także pozostali Wójtowie Powiatu Chełmskiego.

Podczas konwentu omawiane były następujące tematy:

  • Możliwe do realizacji przez samorządy gminne działania zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym WL na lata 2014-2020;
  • Proponowane i planowane przez powiat chełmski inwestycje na drogach powiatowych w 2016 r. z programów PROW, Polska- Białoruś – Ukraina oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej;
  • Sytuacja pożarowa na terenie powiatu chełmskiego w 2015 r. (stan suszy) – współpraca Komendanta Miejskiego PSP z gminami;
  • Gospodarka leśna, a utrzymanie i modernizacja dróg gminnych i powiatowych;
  • Wdrożenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

oprac. Mariola Zwiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone