Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konsultacje społeczne

W dniu 6 października 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się konsultacje społeczne  prowadzone w ramach przygotowania   Lokalnej   Strategii   Rozwoju  na  lata   2014 - 2020  dla   obszaru  gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych z wyżej wymienionych gmin.

Konsultacje poświęcone były definiowaniu wskaźników dla Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania LGD „Ziemi Chełmskiej” oraz omówiono kwoty wsparcia oraz ich kierunki przeznaczenia.

Ponadto podczas spotkania  przedstawiciele firmy ENERIDEA przedstawili ofertę sprawdzonego i przemyślanego rozwiązania dzięki któremu obniżyć można koszty energii tj. pompy ciepła, które wykorzystują one zasoby energii cieplnej skumulowane w powietrzu, wodzie lub gruncie i nadają się idealnie zarówno do nowo budowanych jak również modernizowanych instalacji.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone