Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XVI Kongres Gmin Wiejskich RP w Serocku
W dniach 6 i 7 października 2015 r. odbył się XVI Kongres Gmin Wiejskich RP w Serocku. W kongresie uczestniczyli reprezentanci Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Lucyna Sak Skarbnik Gminy.

Główną osią dyskusji XVI Kongresu były postulaty dla przyszłego parlamentu i rządu dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, oświaty, finansów i ustroju samorządu.

Przedmiotem pogłębionej dyskusji był również przegląd prawa samorządowego i podstaw jego instytucjonalnego działania.

Równocześnie z Kongresem zorganizowane zostało II Forum Skarbników Gmin Wiejskich, podczas którego Skarbnicy uczestniczyli w specjalistycznej debacie z udziałem przedstawicieli parlamentu, ministerstw i ekspertów od finansów samorządowych, poświęconej zmianom realizowanym i planowanym w finansowaniu JST i wdrażaniu funduszy europejskich.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone