Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja Roczna Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
W dniu 8 października 2015 r. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie  odbyła się Konferencja Roczna Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w której wziął udział Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Celem konferencji było zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć projektów wspieranych przez Program oraz przedstawienie informacji dotyczących przygotowania Programu w perspektywie finansowej 2014-2020.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy.  

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone