Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ciąg dalszy konsultacji społecznych

W dniu 13 października 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się konsultacje społeczne  prowadzone w ramach przygotowania   Lokalnej   Strategii   Rozwoju  na  lata   2014 - 2020  dla   obszaru  gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele wyżej wymienionych gmin, przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń oraz fundacji.

Konsultacje poświęcone były formułowaniu wskaźników dla Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania LGD „Ziemi Chełmskiej”.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone