Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
W W dniu 15 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy, powołanych do  przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który zgodnie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwołał pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych. Następnie Wójt omówił zadania oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji. Ponadto zapoznał członków komisji z wybranymi przepisami Kodeksu wyborczego, wytycznych dla obwodowych komisji oraz z regulaminem obwodowych komisji wyborczych.

W dalszej części spotkania członkowie komisji dokonali wyboru Przewodniczących oraz ich Zastępców, podejmując stosowne uchwały w tej sprawie, a także ustalili plany pracy. Komisje ukonstytuowały się w następujący sposób:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Poniatówce.
1)    Jadwiga Łazowska, zam. Sarniak, Przewodnicząca
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2)    Ryszard Paweł Nowak, zam. Alojzów, Zastępca przewodniczącej
zgłoszony przez KW Wyborców „Kukiz’15”
3)    Ewa Biłan, zam. Politówka, członek
zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
4)    Monika Małgorzata  Nowak, zam. Alojzów, członek
zgłoszona przez KW KORWiN
5)    Anna Katarzyna Lachowska, zam. Alojzów, członek
zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
6)    Anna Krystjańczuk, zam. Teresin, członek
zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru
7)    Ryszard Mróz, zam. Sarniak, członek
zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
8)    Czesława Sulej, zam. Leśniowice – osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Leśniowicach.
1)    Elżbieta Pająk, zam. Leśniowice, Przewodnicząca
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2)    Teresa Bogusława Szkałuba, zam. Majdan Leśniowski, Zastępca przewodniczącej
zgłoszona przez KW Wyborców „Kukiz’15”
3)    Krzysztof Edward Prokop, zam. Politówka, członek
zgłoszony przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
4)    Marek Mirosław Bereda, zam. Alojzów, członek
zgłoszony przez KW KORWiN
5)    Danuta Małgorzata Kusa, zam. Leśniowice, członek
zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
6)    Agata Szczepanik, zam. Majdan Leśniowski, członek
zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru
7)    Barbara Anna Dziedzic, zam. Politówka, członek
zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
8)    Iwona Kesler, zam. Janówka - osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rakołupach.
1)    Stanisław Jagnicki, zam. Nowy Folwark, Przewodniczący
zgłoszony przez zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
2)    Katarzyna Stanisława Panas, zam. Rakołupy, Zastępca przewodniczącego
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3)    Renata Mirosława Stećko, zam. Nowy Folwark, członek
zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
4)    Anna Agnieszka Wójcik, zam. Wierzbica, członek
zgłoszona przez KW KORWiN
5)    Ewa Maria Górnik, zam. Politówka, członek
zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
6)    Rafał Adam Zduńczuk, zam. Dębina, członek
zgłoszony przez KW Wyborców „Kukiz’15”
7)    Małgorzata Karpik – Mróz, zam. Janówka, członek
zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru
8)    Justyna Agata Oliwiak - Banaś, zam. Chełm - osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sielcu.
1)    Alina Grażyna Gardias, zam. Janówka, Przewodnicząca
zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
2)    Kamil Tomasz Żukowski, zam. Sielec, Zastępca przewodniczącej
zgłoszony przez KW Wyborców „Kukiz’15”
3)    Henryk Zygmunt Suszek, zam. Sielec, członek
zgłoszony przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
4)    Żaneta Edyta Prucnal, zam. Leśniowice, członek
zgłoszona przez KW KORWiN
5)    Grażyna Zofia Orzeł, zam. Wierzbica, członek
zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru
6)    Agata Obara, zam. Kumów Plebański, członek
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
7)    Monika Agnieszka Mazur, zam. Sielec, członek
zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
8)    Agnieszka Raczyńska, zam. Chełm - osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kumowie Plebańskim.
1)    Barbara Maria Pendel, zam. Sielec, Przewodnicząca
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2)    Lucjan Bolesław Gajewski, zam. Leśniowice, Zastępca przewodniczącej
zgłoszony przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
3)    Monika Ewa Zawiślak, zam. Politówka, członek
zgłoszona przez KW KORWiN
4)    Emilia Kudyba, zam. Leśniowice, członek
zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
5)    Andrzej Bernard Żukowski, zam. Sielec, członek
zgłoszony przez KW Wyborców „Kukiz’15”
6)    Elżbieta Krystyna Ciołek, zam. Leśniowice, członek
zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru
7)    Marzena Elżbieta Jołtuch, zam. Kumów Majoracki, członek
zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
8)    Małgorzata Weronika Rzeszut, zam. Haliczany – osoba wskazana przez Wójta

    Kolejne posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ustalono na dzień 21 października 2015 r. na godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice. Na zakończenie posiedzenia Wójt pogratulował wybranym przewodniczącym i ich zastępcom oraz podziękował wszystkim za przybycie.

oprac. Monika Durko

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone