Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminyW dniu 22 października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który powitał wszystkich przybyłych członków komisji i omówił sprawy dotyczące dojazdu członków komisji w dniu wyborów, odbioru materiałów wyborczych oraz przygotowania lokali wyborczych. Następnie Pani Monika Durko Pełnomocnik ds. wyborów przeprowadziła szkolenie pełnych składów komisji w zakresie zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych w czasie przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na zakończenie spotkania rozdane zostały poszczególnym komisjom materiały wyborcze i obwieszczenia PKW, które należy wywiesić w lokalu wyborczym.

oprac. Monika Durko

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone