Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Objazd Trasy rowerowej „Malowniczy wschód”W dniu 22 października 2015 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy i Pani Monika Durko Sekretarz Gminy wraz z przedstawicielami  gmin członkowskich LGD „Ziemi Chełmskiej” oraz pracownikami biura LGD wzięli udział w objeździe Trasy rowerowej „Malowniczy wschód”, wytyczonej w ramach projektu „Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wspólne pokonanie trasy było okazją do podsumowania działań dotychczas podjętych na rzecz rozwoju turystyki, w tym w szczególności turystyki rowerowej na obszarze LGD, jak również służyło identyfikacji potrzeb oraz przyszłych inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju potencjału turystycznego obszaru.

Przejazd umożliwił ponadto praktyczne przetestowanie aplikacji mobilnej „Malowniczy wschód”, która ma ułatwić rowerzystom – turystom odwiedzającym obszar LGD, dotarcie do najbardziej urokliwych i malowniczych zakątków Ziemi Chełmskiej.

Aplikacja „Malowniczy wschód” powstała w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" przy finansowej pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Aplikacja dostępna jest na stronie https://play.google.com/store (dla systemu Android)  oraz http://microsoft.com/pl-pl/store (dla systemu Windows 8).

oprac. Anna Lipnicka - Parczewska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone