Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wybory w gminie

W dniu 25 października 2015 r. odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Na terenie gminy głosowaliśmy w pięciu obwodach w Poniatówce, Leśniowicach, Rakołupach, Sielcu i Kumowie Plebańskim, w których zdecydowaliśmy kto będzie nas reprezentował i rządził naszym krajem.

W wyborach udział wzięło 1 091 mieszkańców na 3 122 uprawnionych do głosowania, co dało frekwencję 34,95% przy frekwencji  powiatu 37,91% i kraju 50,74%.

W roku bieżącym frekwencja była wyższa niż 4 lata temu o 4,12%. Najliczniej wzorem z przed 4 lat do głosowania poszli mieszkańcy w Obwodzie Nr 5 w Kumowie Plebańskim – 40,10%. W pozostałych obwodach frekwencja wyniosła:

  • Obwód Nr 1 w Poniatówce – 35,54%
  • Obwód Nr 2 w Leśniowicach – 30,40%
  • Obwód Nr 3 w Rakołupach – 38,10%
  • Obwód Nr 4 w Sielcu – 35,43%.

Mieszkańcy naszej gminy w tych wyborach najwięcej głosów oddali na Listę Prawa i Sprawiedliwości 376 głosów, co dało 35,64%. Na drugim miejscu na Listę Polskiego Stronnictwa Ludowego oddano 286 głosów tj. 27,11%. Niespodzianką jest to, że dużo mieszkańców zagłosowało za Listą KWW „Kukiz’15” oddając na nią 141 głosów, tj. 13,36% poparcia, przez co znalazła się na trzecim miejscu.

Pozostałe listy otrzymały następującą liczbę głosów:

  • Lista Platformy Obywatelskiej - 102 głosy, 9,67%.
  • Lista KWW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - 66 głosów; 6,26%
  • Lista KW KORWiN - 31 głosów; 2,94%
  • Lista KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 27 głosów; 2,56%
  • Lista KW Razem - 24 głosów; 2,27%
  • Lista Komitet Wyborczy Samoobrona - 2 głosy; 0,19%

W wyborach do Senatu mieszkańcy zdecydowanie poparli Józefa Zająca z Listy PSL oddając 608 głosów, tj. 60,50%, następnie Henryka Ciocha 297 głosów, tj. 29,55% i Rafała Stachurę 100 głosów, tj. 9,95%.
Wybory przebiegały spokojnie i bez żadnych zakłóceń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach.

Wykaz wybranych Posłów i Senatorów oraz wyniki głosowania możemy zobaczyć na stronie www.pkw.gov.pl.

oprac. Monika Durko

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone