Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Pamiętamy o zmarłych
W dniu 2 listopada 2015 r. w Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem  Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL oraz Panem Mirosławem Doleckim Członkiem Zarządu Gminnego PSL tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby zmarłych mieszkańców naszej gminy, pochowanych na cmentarzach w Bończy, Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim, Rakołupach i Wojsławicach.
W tym roku pożegnaliśmy 56 mieszkańców gminy.  Wśród nas zabrakło wieloletnich działaczy samorządowych: Jana Angeluka, zam. Kumów Plebański – byłego radnego, strażaka, rolnika; Edwarda Winiarczyka, zam. Rakołupy Małe – byłego radnego, rolnika; Adama Dargla, zam. Sielec – wieloletniego sołtysa, rolnika oraz Jana Poznańskiego, zam. Sarniak – wieloletniego sołtysa, rolnika.

Pożegnaliśmy także tych, którzy wiele lat godnie służyli lokalnej społeczności: Lucjana Mądrzaka, zam. Rakołupy – wieloletniego prezesa OSP, rolnika; Antoniego Popielnickiego, zam. Majdan Leśniowski - wieloletniego prezes OSP, rolnika oraz Edwarda Błądkowskiego zam. Rakołupy Duże – strażaka, rolnika.

Odeszli od nas także rolnicy: Jan Banachiewicz, zam. Teresin, Krzysztof Kraczkowski, zam. Kasiłan oraz Władysław Kulawiak, zam. Rakołupy oraz Grzegorz Knotowicz, zam. Rakołupy Duże - najmłodszy z nich.

Pożegnaliśmy na zawsze również pracowników Gminnej Spółdzielni Usług Rolniczych: Halinę Gierczak oraz Jana Durko oboje zam. Majdan Leśniowski.

Dzień Wszystkich Świętych jest dniem, który kojarzy się dla wielu z nas ze zniczem, grobem bliskich osób, cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że oni cieszą się już chwałą w domu Ojca Niebieskiego.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone