Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Obchody Święta NiepodległościW dniu 11 listopada 2015 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim, Rakołupach i Majdanie Leśniowskim. W kościele w Kumowie Plebańskim odbył się także montaż słowno - muzyczny, który przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku na placu zgromadzeń w Leśniowicach. W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, ks. Jacenty Sołtys Proboszcz Parafii w Majdanie Leśniowskim, Pan Stanisław Kołtun starszy kapitan Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie,  Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, Pan Bogdan Barcicki przedstawiciel PKS w Chełmie,  Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice,  Pan Krzysztof Sitarz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie,  strażacy ochotnicy na czele z Komendantem Gminnym Panem Ryszardem Bukiem, Pan Feliks Suchora z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczął Pan Jarosław Smalej, który zgłosił gotowość  mieszkańców gminy Leśniowice do rozpoczęcia Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach, Publicznego Gimnazjum w Sielcu i szkół podstawowych w Leśniowicach, Rakołupach, Teresinie oraz odśpiewano hymn narodowy.

W dalszej części obchodów głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który z okazji Narodowego Święta Niepodległości podziękował za przybycie na Gminne Obchody Święta Niepodległości oraz za wywieszenie flag, a także osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Ponadto życzył wszystkim satysfakcji z rozwoju naszej gminy, mądrego korzystania z daru wolności i jedności w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju i jak i lokalnej wspólnoty. Życzył również wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować.

Po wystąpieniu wójta odczytano uroczysty Apel Poległych. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku poległych. Jako pierwsza w imieniu społeczności gminnej wieniec złożyła delegacja władz gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Krzysztofem Sitarzem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jako druga wieniec złożyła delegacja Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Następnie wieniec złożył przedstawiciel PKS Chełm. W dalszej części kwiaty złożyli przedstawiciele Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego. Symboliczne znicze przed pomnikiem zapaliły delegacje ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum.

Uroczystość swoim występem uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierunkiem Pana Feliksa Suchory.

Gminne Obchody Święta Niepodległości zakończyła część artystyczna, pełna pieśni i wierszy  patriotycznych, wzruszających, a zarazem radosnych, przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod okiem Pana Kornela Matczuka oraz Jarosława Smeleja.

Na zakończenie Pan Jarosław Smalej podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystości i zaprosił na poczęstunek.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone