Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

V Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych


W dniach 14-15 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się V Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych Werbkowice 2015.

Festiwal był skierowany do zespołów śpiewaczych, solistów i duetów działających przy placówkach kultury i świetlicach wiejskich z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Międzypowiatowy charakter Festiwalu stwarza możliwość konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń zespołów i solistów z powiatów sąsiadujących z hrubieszowskim.

W Festiwalu udział wzięło 9 solistów/duetów oraz 14 zespołów, w tym też nasze Zespoły Śpiewacze „Sielanki”, „Rakołupianki” i „Kumowianki”.

Po raz kolejny nasze zespoły stanęły na podium. W kategorii zespoły a'capella I miejsce przyznano „Sielankom” oraz  II miejsce „Rakołupiankom”.

W kategorii soliści i duety wystąpiła Karolina Panas z Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki”, która otrzymała wyróżnienie.

Nagrodzonym gratulujemy!

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone