Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spektakle profilaktyczne w szkołach
W dniach 16 i 17 listopada 2015 r. odbyły się spektakle profilaktyczne przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa, które adresowane były dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu naszej gminy. Do Szkoły Podstawowej w Leśniowicach dowiezione zostały dzieci ze szkoły w Rakołupach i Teresinie. W Szkole Podstawowej w Leśniowicach i w Sielcu młodsze dzieci z klas 0 – 3 obejrzały przedstawienie pt.”Z miłości do serduszka”, które uczyło dzieci poznawać zasady zdrowego żywienia, oraz pokazywało niepożądane skutki uzależnień..W klasach 4-6 zaprezentowano opowiadanie pt.”Nie jesteś sam”, które opowiadało o młodzieży, która nie jest w pełni świadoma zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na nich w codziennym życiu.

Młodzież z Gimnazjum miała możliwość obejrzenia historii pt.” Bilet do Raju”, która podejmowała problematykę relacji w rodzinie oraz drogę młodego człowieka do uzależnienia od dopalaczy.

Inscenizacje były interesującą lekcją profilaktyki, skłaniającą do  refleksji, do krytycznego myślenia i argumentowania.

oprac. Beata Radecka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone