Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwaW dniu 1 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa.

Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas IX obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 26 listopada 2015 r., zobowiązując do ich realizacji.

Następnie zapoznano się z projektem budżetu gminy na 2016 r., oraz projektami planów pracy na 2016 r. Rady Gminy Leśniowice i stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Ponadto rozpatrzone zostały Informacje z realizacji zadań w roku 2015 poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych Gminy, a także Informacja nt. organizacji wigilii dla pracowników oraz Spotkania Świąteczno - Noworocznego.

Przyjęte zostały również plany pracy na rok 2016 tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Omówione zostały także wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone