Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Certyfikaty dla Przedstawicieli Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

W dniu 16 grudnia 2015 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy i Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym działania związane z rozwojem produktu turystycznego "Szlak Green Velo" w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja”.

Podczas konferencji wręczone zostały certyfikaty dla przedstawicieli, którym po audycie przyznano miano Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Nasza gmina otrzymała rekomendacje za:

  • Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Maczuły" w Horodysku,
  • Ośrodek Dokumentacji Życia, Kultury i Twórczości na Wsi Leśniowskiej w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim,
  • Izbę Ludową „Marynka” w Szkole Podstawowej w Rakołupach
  • Gospodarstwo Gościnne "Pod bocianim gniazdem" w Nowym Folwarku

Ponadto na spotkaniu omówiono  działania związane z rozwojem produktu turystycznego "Szlak Green Velo" 2014-15 oraz działania na lata 2016+ tj. plany w zakresie budowy trwałego systemu zarządzania produktem turystycznym i jego rozwojem.

Spotkanie organizowane było w imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone