Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie Wigilijne w Rakołupach


W dniu 21 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Wigilijne.

W uroczystości udział wzięli: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski wraz z małżonką, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice wraz z radnymi, Ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, Pan Ryszard Buk Komendant Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie a także sołtysi, dyrektorzy szkół, osoby starsze i samotne, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic, Zespół Muzyczny Good Band, twórcy ludowi oraz  pracownicy szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się kolędami w wykonaniu Pani Marleny Stangryciuk, a następnie Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach powitała wszystkich obecnych na spotkaniu.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który podsumował działalność i zadania realizowane przez gminę w mijającym roku oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Na zakończenie Wójt złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzący Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2016 Roku.

Do życzeń dołączył się także Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski oraz Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice.

Nie zabrakło także jasełek w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach i wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. Andrzej Wołoszyn oraz wspólnego dzielenia  się opłatkiem.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej świątecznej atmosferze przy wspólnym kolędowaniu z zespołami śpiewaczymi „Kumowianki”, „Sielanki”, „Rakołupianki” oraz Młodzieżowa Orkiestrą Dętą a także Zespołem Muzycznym Good Band z Majdanu Leśniowskiego.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone