Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 21 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń członkowie komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2016 rok oraz  projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto poszczególne komisje wypracowały również swoje plany pracy na 2016 r. oraz zatwierdziły propozycje Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2016 rok.

Komisja Socjalna zaopiniowała Plany Pracy na 2016 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Natomiast Komisja Gospodarcza zaopiniowała Plan Pracy na 2016 r. Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone