Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla rolników 


W dniu 13 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla rolników z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu (płatność na zazielenianie) oraz dywersyfikacji upraw i zmian w systemie płatności rolnośrodowiskowych, zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności obszarowych w roku 2015 oraz płatności w ramach PROW 2014 – 2020.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice, a poprowadziła je Pani Beata Jóźwik z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie. Na pytania zgromadzonych rolników odpowiadała również Pani Anna Mirzwa kierownik biura powiatowego ARiMR w Chełmie. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie: Pani Anna Szustak oraz Pan Tadeusz Gadzicki. Ze zmianami w systemie rolniczych ubezpieczeń społecznych zapoznali zgromadzonych przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Chełmie: Pan Artur Juszczak kierownik placówki oraz Pani Elżbieta Usydus kierownik Wydziału Świadczeń.

Na spotkanie przybyło bardzo wielu rolników z terenu naszej gminy, zainteresowanych zmianami w systemie dopłat bezpośrednich. Mieli oni możliwość zapoznać się z najnowszymi informacjami o zmianach oraz możliwość zadawania pytań przybyłym gościom, z którego skwapliwie korzystali.

Na stronie urzędu w zakładce „Rolnictwo” znajdują się broszury informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące systemu płatności bezpośrednich w latach 2015 – 2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji można uzyskać także na stronie internetowej ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2015.html


oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone