Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 
W dniu 19 lutego 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie za 2014 r., której gospodarzem był Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie m.in. Pan Tadeusz Milewski oraz Komendy Powiatowej PSP w Chełmie na czele z Komendantem Panem Januszem Andrzejukiem. Ponadto w naradzie uczestniczyli zaproszeni wójtowie gmin, komendanci gminni OSP i pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu chełmskiego.

Tematem narady było przedstawienie informacji oraz statystyk z zakresu akcji ratowniczo – gaśniczych w powiecie i gminach w roku 2014 r. oraz planowanych działaniach na rok bieżący.


oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone