Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” we wsi Nowy Folwark”W dniu 25 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” we wsi Nowy Folwark”, pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Rdzięciaka Wójta Gminy oraz Panią Lucynę Sak Skarbnik, a wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego firmą  „Perfekt” Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. Lwowska 105, reprezentowaną przez Prezesa Spółki Pana Zbigniewa Piebiaka.

Przedmiotem umowy jest „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” we wsi Nowy Folwark” zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.

Termin wykonania prac przewidziany został na dzień 17 kwietnia br.


oprac. Maria Sadurska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone