Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zmiany w USC i Dowodach Osobistych
Od 1 marca 2015 r

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Leśniowice na platformie ePUAP, dla tych którzy posiadają bezpłatny profil zaufany.Jak założyć profil zaufany
  1. Wejdź na stronę ePUAP.
  2. Załóż konto.
  3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
  4. Znajdź najbliższy urząd, w którym będziesz mógł potwierdzić profil zaufany ePUAP.
  5. Udaj się do wybranego urzędu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego.
Profil zaufany możesz też założyć samodzielnie, jeśli masz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. To proste:
  1. Wejdź na stronę ePUAP.
  2. Załóż konto.
  3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
  4. Potwierdź swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego.Informacje o nowych dowodach osobistychOd 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Z dokumentów zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.Zmiany w USC


Wniosek o akt urodzenia, małżeństwa oraz zgonu w dowolnym urzędzie, ceremonia zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego oraz możliwość nadawania dzieciom imion obcego pochodzenia – to zmiany, jakie czekają nas od 1 marca.


© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone