Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

PROMESA dla Gminy Leśniowice

 

W dniu 4 marca 2015 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie została wręczona na ręce Pana Wiesława Radzieciaka Wójta Gminy Leśniowice Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104976 w miejscowości Sarniak”, która uległa uszkodzeniu w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Wysokość dotacji wynosi 300.000 zł wartości zadania.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone