Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

 


W dniu 5 marca 2015 r. w Poznaniu odbyło się XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP, w którym udział wziął Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy.

W pierwszym dniu XXIX Zgromadzenia Ogólnego ZGW RP delegaci wybrali nowego Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich, którym został Pan Marek Olszewski oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto wypracowano stanowiska w sprawie oświaty i rozwoju obszarów wiejskich.

Na zakończenie obrad wręczono wójtom, którzy wygrali po raz siódmy wybory samorządowe, w tym Panu Wiesławowi Radzięciakowi wyróżnienia w postaci „Anioła Samorządności”.

Gościem pierwszego dnia była Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów, która uczestniczyła w uroczystej kolacji z samorządowcami z całego kraju. W swoim wystąpieniu powiedziała, że nie ma nowoczesnej demokracji bez sprawnego i silnego samorządu, a taki samorząd to gwarancja siły Rzeczypospolitej.
W dniu 6 marca br. odbył się Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, zorganizowany przez sześć korporacji samorządowych tj. Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Województw  RP, Unię Miasteczek Polskich.

Posiedzenie rozpoczęło się referatem pt. „Od Solidarności do samorządności”, które wygłosił prof. Jerzy Buzek. Następnie przewodniczący sześciu korporacji zaprezentowali przesłania w jakim kierunku ma zmierzać samorząd w dalszych latach.

W tym dniu w obradach uczestniczył także Prezydent RP Bronisław Komorowski, który powiedział, że samorząd jest sukcesem wolnej Polski, a ten jest dziełem zarówno ojców założycieli, którzy odbudowali polską samorządność, jak i kolejnych ekip rządzących, które przez 25 lat, w różnych konstelacjach politycznych, dały z siebie bardzo wiele i uzyskały wiele, i dla społeczności lokalnych, i dla Ojczyzny w całości.

Spotkanie to, było centralnym wydarzeniem jubileuszu reformy samorządowej, uznawanej powszechnie za jeden z największych sukcesów polskich przemian ustrojowych. Uczestnicy spotkania podsumowali 25 lat samorządowej Polski i podjęli dyskusję o nowych wyzwaniach i niezbędnych warunkach do skutecznego realizowania zadań samorządowych.


oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone