Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Święto Kobiet

 W dniu 8 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Na uroczystość, jak co roku, bardzo licznie przybyły przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, panie działające w kole seniora, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, panie sprawujące funkcje radnych, sołtysów, dyrektorki szkół, twórczynie ludowe, przewodniczące Kół Gminnych oraz członkinie Polskiego Stronnictwa Ludowego, pracownice Urzędu Gminy, przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz panie sponsorujące imprezy gminne.

Oprócz pań w uroczystości udział wzięli również zaproszeni panowie: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki, Pan Mirosław Dolecki oraz Pan Roman Chmielewski.

Na początku spotkania wyświetlona została prezentacja multimedialna pokazująca osiągnięcia i sukcesy pań z terenu gminy, ich zaangażowanie i wkład w życie społeczne, kulturalne oraz dorobek artystyczny.

Uroczystość rozpoczęła Pani Agnieszka Raczyńska, która powitała wszystkich przybyłych gości, a następnie poprosiła o zabranie głosu Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił zaangażowanie i aktywność kobiet w życiu kulturalnym i społecznym Gminy Leśniowice oraz podsumował bardzo dobrą współpracę i wspólne osiągnięcia, głównie zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych w 2014 roku. Kończąc swoje wystąpienie Wójt złożył wszystkim Paniom najlepsze życzenia i wspólnie z obecnymi Panami wręczyli słodkie upominki wszystkim paniom.

Do życzeń dołączyli się także Pan Stefan Prokop, Pan Czesław Michalczuk, Pan Stanisław Drogomirecki, którzy w tym szczególnym dniu życzyli Paniom spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, samych sukcesów oraz uśmiechu na twarzy.

Kolejnym punktem programu była bogata część artystyczna, podczas której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach pod kierunkiem Pani Barbary Skierewskiej oraz Pani Barbary Szałackiej, Zespół „Sielanki” z Sielca, „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, „Rakołupianki” z Rakołup, Kapela Sami Swoi z Rejowca oraz Zespół GOOD BAND z Majdanu Leśniowskiego.

Ponadto odbył się konkurs: rzut lotką do celu, w którym udział wzięło pięć odważnych pań spośród zaproszonych gości. Konkurs polegał na wykonaniu trzech rzutów w wylosowane miejsce. Panie za udział w konkursie otrzymały drobne upominki, które wręczył Pan Wiesław Radzięciak.

Podczas spotkania odbyła się również prezentacja kosmetyków firmy Oriflame, bezpłatne porady kosmetyczne oraz zabiegi na dłonie zorganizowane przez przedstawicielki tej firmy, a także zorganizowana została wystawa prac twórców ludowych z terenu gminy.

Przygotowanie tak uroczystego i wyjątkowego spotkania było również możliwe dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów, za co składamy serdeczne podziękowania:

  • Panu Franciszkowi Lubasiowi Prezesowi Banku Spółdzielczego w Leśniowicach,
  • Pani Annie Gajewskiej Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach,
  • Panu Arkadiuszowi Mazurkowi Prezesowi Spółki Agro-Pom w Dębinie
  • Państwu Elżbiecie i Jarosławowi Tarajko właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego w Leśniowicach,
  • Państwu Rajmundzie i Zbigniewowi Popielnickim właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego  „REN-ZBIG” w Leśniowicach,
  • Państwu Halinie i Romanowi Chmielewskim


oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone