Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada zespołu projektowego

 


W dniu 11 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie, zespołu projektowego gminy Leśniowice (Lidera projektu) i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” .W naradzie wziął również udział Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice i Pani Monika Durko Sekretarz Gminy. Spotkanie poświęcone było omówieniu wykorzystania powstałych oszczędności po zrealizowanych działaniach i rozstrzygniętych ofertach na wykonanie planowanych zadań w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Ustalono, że oszacowane oszczędności zostaną przeznaczone na oznakowanie powstałego szlaku rowerowego.

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone