Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na odbiór odpadów

 


W dniu 13 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Wykonawcą usługi wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego będzie Zakład AZART, ul. Kolejowa 1C, 22-100 Chełm.

Umowę podpisali Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy i Pani Lucyna Sak Skarbnik Gminy reprezentujący Gminę Leśniowice oraz Pan Jan Kwiatkowski właściciel Zakładu AZART.

W ramach umowy Wykonawca zaopatrzy mieszkańców w worki na odpady zmieszane oraz zebrane w sposób selektywny. Zobowiązany jest również do odbioru odpadów z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zużyte opony, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, itp.) 2 razy w ciągu roku.

Zgodnie z zapisami umowy od 1 lipca 2015 r. obowiązywać będzie nowy harmonogram, który przewiduje odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny raz na miesiąc, a nie raz na kwartał.

Nowy harmonogram oraz terminy odbioru z punktów mobilnych znajdują się w książeczkach opłat oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce „gospodarka odpadami”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Leśniowice, Pan Kacper Zieliński, tel. 82 567 54 94.


oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone