Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu

 

W dniu 17 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas IV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 12 marca 2015 r., zobowiązując do ich realizacji.

Podczas narady omówione zostały także sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone