Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podsumowanie zajęć kulinarnych czterech cykli

 W dniu 19 marca 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło podsumowanie zajęć kulinarnych czterech cykli. Podsumowanie połączone było ze „Spotkaniem czwartkowym” w ramach realizowanego partnerskiego projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Celem tego wydarzenia było upowszechnianie wspólnych przedsięwzięć Polski i Ukrainy promujących dziedzictwo kulturowe i kulinarne pogranicza chełmsko-lubomelskiego. Program spotkania obejmował między innymi: podsumowanie zajęć szkoleniowo - warsztatowych czterech grup, wręczenie zaświadczeń uczestnikom ostatniej grupy. Uroczystość otworzyła Pani Maria Sadurska - Kierownik Projektu ze strony Lidera. Powitała przybyłych gości na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice. Gorące słowa powitania skierowała do przybyłych gości z Huszczy (Ukraina). Przywitała również Panią Beatę Juśkiewicz Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” wraz z zespołem projektowym, Pana Stefana Prokopa Przewodniczącego Rady gminy Leśniowice, Pana Mirosława Kota sołtysa wsi Kumów Majoracki, Panią Magdalenę Łukasik z Firmy Sannort wykonawcę zajęć kulinarnych, oraz wszystkich przybyłych gości i uczestników warsztatów kulinarnych.

Następnie oddała głos Panu Wójtowi  gospodarzowi  terenu, który w  swoim wystąpieniu przedstawił Dom spotkań „Na pograniczu kultur” jako miejsce kultywowania dziedzictwa kulturowego. Nawiązał do zakończonych czterech  cykli zajęć kulinarnych, który obejmował 208 godzin zajęć i uczestniczyło w nich ponad 40 osób. Podziękował za zaangażowanie i życzył aby nabyte umiejętności na zajęciach były wykorzystywane w pracy zawodowej, społecznej  jak również w codziennych jadłospisach domowych. W nawiązaniu do tej uroczystości głos zabrała również Pani Beata Juśkiewicz, która również nawiązała do zakończonych warsztatów i zaznaczyła, aby Dom spotkań „Na pograniczu kultur” w dalszym ciągu był  wykorzystywany  do kontynuacji rozpoczętych działań kultywujących lokalne tradycje kulturowe i kulinarne aby rodziły się kolejne pomysły na wykorzystanie tak wspaniałego obiektu.

Miłym akcentem było podziękowanie od uczestników zajęć dla Pani Heleny Nowosadzkiej i Mari Sadurskiej za doskonałą organizację i troskliwą opiekę podczas wszystkich organizowanych spotkań.

Podsumowanie zajęć szkoleniowo-warsztatowych zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, którą opracowała Helena Nowosadzka specjalista ds. promocji i szkoleń.

W dalszej części wydarzenia zostały wręczone zaświadczenia uczestnikom zajęć przez Pana Wójta oraz Panią Prezes.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do wspólnego poczęstunku przygotowanego przez uczestników biorących udział w warsztatach kulinarnych.

Oprawę muzyczną do uświetnienia całego wydarzenia przygotował amatorski zespół muzyczny.

Podczas spotkania można było obejrzeć wystawę prac wykonanych  przez uczestników zajęć garncarskich, malarskich, wykonywania stroików i ozdób okazjonalnych, tkackich.

Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy za wspólnie spędzony czas w miłej, twórczej i sympatycznej atmosferze oraz  wielkie  zaangażowanie we wszystkich spotkaniach. Dziękujemy również gościom, którzy przybyli  na tę uroczystość. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych  do odwiedzania Domu spotkań „Na pograniczu kultur”.

Więcej o projekcie na stronie: http://www.turystyka-pl-ua.eu/

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone