Strona główna

































































Urząd Gminy Leśniowice

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie

 

 
 

W dniach 21-23 marca 2015 r. odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w Kumowie Majorackim, Kasiłanie, Nowym Folwarku, Kumowie Plebańskim, Janówce, Leśniowicach Kolonii oraz Pliskowie.

W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, sołtysi, radni danego okręgu, mieszkańcy poszczególnych sołectw oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za sołectwa.

Podczas zebrań wybrano następujących sołtysów oraz członków rad sołeckich:

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

1.

Kumów Majoracki

Sabina Suchonos

Jan Gaj

Marcin Milanowski

2.

Kasiłan

Krzysztof Panasiuk

Andrzej Dyjak

Bogdan Zakrzewski

3.

Nowy Folwark

Renata Stećko

Marek Frańczak

Krzysztof Tarajko

4.

Kumów Plebański

Czesław Michalczuk

Janusz Błachnia

Józef Gaik

5.

Janówka

Zbigniew Biłan

Iwona Kesler

Małgorzata Karpik - Mróz

6.

Leśniowice Kolonia

Stefan Adamczuk

Krystyna Binienda

Wiesława Małysz

7.

Plisków

Tadeusz Krzyszczak

Alicja Harcej

Mirosław Kraczkowski

Ponadto podczas zebrań sołtysi przedstawili sprawozdania ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej za lata 2011-2015. Przedstawione zostały również bieżące informacje nt. terminowych wpłat za śmieci i podatek, a także przypomniano o porządkowaniu terenu własnych posesji oraz o obowiązujących nowych dowodach osobistych.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone