Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie zespołu projektowegoW dniu 8 stycznia 2015 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie zespołu projektowego Lidera projektu reprezentowanego przez: Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, Panią Marię Sadurską Kierownika Projektu, Pana Mirosława Kusika Koordynatora Projektu oraz Inspektora Nadzoru Pana Franciszka Dobruka.

Spotkanie miało na celu przeprowadzenie analizy projektu technicznego, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad  zbiornikiem wodnym „Maczuły” we wsi Nowy Folwark.

W trakcie spotkania ustalono również, ze lokalizacja lamp solarnych wymaga przeprojektowania tj. rozmieszczenia ich proporcjonalnie wzdłuż ścieżki rowerowej. Takie usytuowanie zwiększy bezpieczeństwo i funkcjonalność ścieżki oraz obiektów małej architektury.

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone