Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Przegląd Kolęd i Szczodrywek w Huszczy na Ukrainie
W dniu 11 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Huszczy na Ukrainie odbył się Przegląd Kolęd i Szczodrywek realizowany w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Celem przeglądu była m.in. promocja obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez prezentację dorobku kulturowego i historycznego, kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd i szczodrywek charakterystycznych dla tradycji tych stron, integracja i zacieśnianie współpracy transgranicznej, jak również promocja samego projektu.

Do przeglądu zgłosiło się 5 zespołów z Ukrainy i 4 zespoły z Polski tj: „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, „Rakołupianki” z Rakołup, „Sąsiedzi” z Michałówki oraz „Ale Babki wraz z Kapelą Męską’ z Dorohuska. Festiwal miał unikatowy charakter wielokulturowego bożonarodzeniowego świętowania.

Wydarzenie rozpoczął Pan Oleksij Nesteruk Wójt Gminy Huszcza, który otwierając przegląd serdecznie przywitał przybyłych gości, życząc jego uczestnikom i licznie zgromadzonej publiczności samych udanych występów i wspaniałych wrażeń artystycznych. Jednocześnie nawiązał do charakteru obchodzonego święta.

Następnie prezentowały się zespoły przybyłe z Polski oraz Ukrainy. Występy wszystkich uczestników zostały nagrodzone wielkimi brawami z uwagi na bardzo wysoki poziom wykonywanych utworów.

Po występach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do poczęstunku tradycyjnych potraw. Świąteczna biesiada odbywała się przy śpiewie kolęd i pastorałek wykonywanych wspólnie przez uczestników.
Zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.

Impreza, wpisała się w wielokulturową historię pogranicza chełmsko-lubomelskiego i zintegrowała sąsiadów mieszkających po obu stronach Bugu.

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone