Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami
W dniu 16 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół przedstawili informację z zabezpieczenia budynków na zimę oraz działań profilaktycznych podejmowanych przed okresem zimowym poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie zimy, jak również na temat podjętych działań w zakresie zorganizowania ferii zimowych w szkole. Ustalono także części artystyczne podczas uroczystości gminnych przygotowywane przez uczniów szkół.

Przeprowadzono również analizę umów o pracę i aneksów do organizacji szkół oraz omówiono strony internetowe placówek.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone