Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

 Ciąg dalszy wyborów sołtysów i rad sołeckich

 
W dniach 26-28 marca 2015 r. odbyły się kolejne wybory sołtysów i rad sołeckich w Alojzowie, Wygnańcach, Poniatówce, Teresinie, Wierzbicy, Horodysku, Rakołupach, Sarniaku, Leśniowicach, Rakołupach Dużych oraz Majdanie Leśniowskim.

W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, sołtysi, radni danego okręgu, mieszkańcy poszczególnych sołectw oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za sołectwa.

Podczas zebrań wybrano następujących sołtysów oraz członków rad sołeckich:

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

1.

Alojzów

Stefan Głaz

Maria Kowalczuk

Edyta Kołodyńska

2.

Wygnańce

Stanisław Mydlak

Wacława Dziwura

Tadeusz Tarasiuk

3.

Poniatówka

Halina Sitarz

Mirosław Rusakiewicz

Waldemar Sitarz

4.

Teresin

Edward Jabłoński

Dorota Sadlej

Dariusz Hałaj

5.

Wierzbica

Beata Sulej

Marzena Zielińska

Edward Sulej

6.

Horodysko

Teresa Prokop

Katarzyna Góźdź

Elżbieta Kogut

7.

Rakołupy

Mirosław Jakubiec

Maria Dziedzic

Janusz Kołek

8.

Sarniak

Mariusz Poznański

Edward Barczak

Janusz Pyc

9.

Leśniowice

Bogusław Kudyba

Wiesław Barcicki

Lucjan Gajewski

10.

Rakołupy Duże

Jacek Stańkowski

Grzegorz Krawczuk

Józef Szczepanik

11.

Majdan Leśniowski

Waldemar Grudka

Edward Szkałuba

Kazimierz Kieliszek

Ponadto podczas zebrań sołtysi przedstawili sprawozdania ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej za lata 2011-2015. Przedstawione zostały również bieżące informacje nt. terminowych wpłat za śmieci i podatek, a także przypomniano o porządkowaniu terenu własnych posesji, rowów i chodników znajdujących się przy drogach publicznych oraz o obowiązujących nowych dowodach osobistych.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone