Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Sielec


W dniu 12 kwietnia 2015 r. odbyły się ostatnie wybory sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Sielec.

W zebraniu uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, sołtys, radna, mieszkańcy sołectwa oraz pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za sołectwo.

Podczas zebrania wybrano sołtysa, którym po raz kolejny został Pan Adam Dargiel oraz członków rady sołeckiej: Pana Tomasza Porzuc i Pana Andrzeja Sergijuk.

Ponadto podczas zebrania sołtys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej za lata 2011-2015. Przedstawione zostały również bieżące informacje nt. terminowych wpłat za śmieci i podatek, a także przypomniano o porządkowaniu terenu własnych posesji, rowów i chodników znajdujących się przy drogach publicznych oraz o obowiązujących nowych dowodach osobistych.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone