Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie organizacyjne dotyczace Majówki
W dniu 13 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji „Majówki" w ramach projektu pn. "Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" nad zalewem „Maczuły” w miejscowości Nowy Folwark”.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury, Pani Magdalena Kostecka-Ciesielka Kierownik Biura LGD, Pani Helena Nowosadzka pracownik LGD, Pan Krzysztof Dadej manager Agencji Artystycznej „Eventer” oraz Pani Izabela Pecak konferansjerka.

Podczas spotkania ustalono program uroczystości, wygląd zaproszeń oraz plakatów. Uzgodniono także treść pisma do służb w celu pomocy przy zabezpieczeniu imprezy.

oprac. Justyna Oliwiak
© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone