Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Badania mammograficzne
W dniu 14 kwietnia 2015 r. na placu przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, których organizatorem było Centrum Medyczne LUXMED Diagnostyka przy współpracy z Wójtem Gminy Leśniowice.

Badania cieszyły się dużym powodzeniem. W roku bieżącym skorzystało z nich 59 Pań w wieku 50 - 69 lat z terenu naszej gminy.

Od wielu lat gmina nasza należy do programu Zdrowa Gmina, gdzie propagujemy różnego rodzaju programy profilaktyczne i zachęcamy wszystkie kobiety do wykonywania badań profilaktycznych.


oprac. Justyna Oliwiak
© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone