Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
z terenu gminy Leśniowice

 


W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy, powołanych do  przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który zgodnie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwołał pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych. Następnie Wójt omówił zadania oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji. Ponadto zapoznał członków komisji z wybranymi przepisami Kodeksu wyborczego oraz z regulaminem obwodowych komisji wyborczych.

W dalszej części spotkania członkowie komisji dokonali wyboru Przewodniczących oraz ich Zastępców, podejmując stosowne uchwały w tej sprawie. Komisje ukonstytuowały się w następujący sposób:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Poniatówce

 1. Szkałuba Teresa Bogusława, zam. Majdan Leśniowski, Przewodnicząca Komisji
 2. Łazowska Jadwiga, zam. Sarniak, Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Gardias Alina Grażyna, zam. Janówka
 4. Jołtuch Wojciech Stanisław, zam. Kumów Majoracki
 5. Kudyba Krzysztof zam. Leśniowice
 6. Lachowska Anna Katarzyna, zam. Alojzów
 7. Mróz Judyta, zam. Poniatówka
 8. Mróz Ryszard, zam. Sarniak
 9. Psuja Marta Zofia, zam. Chełm - osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Leśniowicach

 1. Pająk Elżbieta, zam. Leśniowice, Przewodnicząca Komisji
 2. Dziedzic Barbara Anna, zam. Politówka, Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Kieliszek Kazimierz, zam. Majdan Leśniowski, Członek
 4. Kudyba Emilia, zam. Leśniowice, Członek
 5. Nowak Ryszard Paweł, zam. Alojzów, Członek
 6. Prokop Krzysztof Edward, zam. Politówka, Członek
 7. Sołtys Ewelina, zam. Majdan Leśniowski, Członek
 8. Wazelin Stanisław Janusz, zam. Kumów Majoracki, Członek
 9. Rykała Agnieszka Alicja, zam. Kumów Majoracki - osoba wskazana przez Wójta, Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rakołupach

 1. Jagnicki Stanisław, zam. Nowy Folwark, Przewodniczący Komisji
 2. Panas Katarzyna Stanisława, zam. Rakołupy, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Górnik Ewa Maria, zam. Politówka, Członek
 4. Jonak Patryk, zam. Rakołupy Duże, Członek
 5. Kiełbasa Dominik, zam. Leśniowice, Członek
 6. Wawryniuk Mariusz, zam. Majdan Leśniowski, Członek
 7. Zosiuk Kazimiera Zofia, zam. Leśniowice, Członek
 8. Kesler Iwona, zam. Janówka - osoba wskazana przez Wójta, Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sielcu

 1. Oszust Maria, zam. Sielec, Przewodnicząca Komisji
 2. Mazur Monika Agnieszka, zam. Sielec, Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Bochen Wincenty Grzegorz, zam. Sielec, Członek
 4. Fornal Stanisław, zam. Kumów Majoracki, Członek
 5. Iwaniszczuk Paulina, zam. Sielec, Członek
 6. Obara Agata, zam. Kumów Plebański, Członek
 7. Suszek Henryk Zygmunt, zam. Sielec, Członek
 8. Żukowski Kamil Tomasz, zam. Sielec, Członek
 9. Marlena Joanna Sereda, zam. Kumów Majoracki - osoba wskazana przez Wójta, Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kumowie Plebańskim

 1. Pendel Barbara Maria, zam. Sielec, Przewodnicząca Komisji
 2. Szałaj Małgorzata, zam. Kumów Majoracki, Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Banachewicz Renata Beata, zam. Kumów Majoracki, Członek
 4. Graboś Izabela, zam. Leśniowice, Członek
 5. Geleta Katarzyna, zam. Leśniowice, Członek
 6. Iwaniszczuk Elżbieta, zam. Sielec, Członek
 7. Janicka Dorota Marta, zam. Kumów Plebański, Członek
 8. Suchonos Sabina, zam. Kumów Majoracki, Członek
 9. Rzeszut Małgorzata, zam. Haliczany – osoba wskazana przez Wójta, Członek

Kolejne posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ustalono na dzień 4 maja 2015 r. na godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice. Na zakończenie posiedzenia Wójt pogratulował wybranym przewodniczącym i ich zastępcom oraz podziękował wszystkim za przybycie.

oprac. Monika Durko

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone