Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Prace remontowe w w Domu spotkań
„Na Pograniczu Kultur”

 W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Domu spotkań „Na Pograniczu Kultur” w Kumowie Plebańskim sukcesywnie wykonywane są prace remontowe II etapu inwestycji. W ramach tego zadania pod nazwą „Przebudowa budynku w celu zmiany sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i holl w budynku Domu spotkań „ Na pograniczu kultur” powstaną pomieszczenia socjalno-biurowe (2 pokoje socjalne, łazienka ) oraz holl, który służyć będzie utworzeniu galerii i zaprezentowania ekspozycji prac rękodzielniczych zgromadzonych od twórców ludowych ukazujących bogactwo kulturowe regionu nadbużańskiego.

Obecnie została wykonana klatka schodowa z wejściem na poddasze. Dokonano ocieplenia dachu, wmontowano okna dachowe, wykonana została część hydrauliczna i elektryczna pomieszczeń, kończą się prace podziału i wykończenia pomieszczeń socjalno- biurowych, holu, klatki schodowej. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na 12.05.2015 roku.

Inwestycja jest prowadzona w ramach partnerskiego projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone