Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na montaż kamer nad zbiornikiem wodnym "Maczuły"

 


W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na dostawę i montaż trzech systemów hybrydowych z kamerami do monitoringu obiektów realizowanych w ramach zadania  "Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice”.

Inwestycja realizowana jest ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Wiesława Radzięciaka, a wykonawcą firmą RMS POLSKA Sp. z o.o. z Zagorzyc reprezentowaną przez Pana Mariana Kozka.

Przewidywany czas zakończenia i uruchomienia kamer został ustalony na dzień 15 maja br.


oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone