Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Dyskusja nad projektem zmian studium

 W dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice (w części obszarów miejscowości Kasiłan, Kumów Majoracki, Kumów Plebański i Sielec).

W spotkaniu udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Obecni byli również autorzy projektu Pan Rafał Musiałek oraz Pan Miłosz Banasiewicz z firmy GIS-Line oraz Pan Sebastian Szyszlowski z firmy E.ON Energie Odnawialne. Przedstawili zebranym założenia projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone