Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starosty ChełmskiegoW dniu 16 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starosty Chełmskiego, w którym udział wziął Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Głównym tematem konwentu było omówienie zimowego utrzymania dróg i zasady współpracy przy zadaniach inwestycyjnych oraz zasad współpracy z jednostkami samorządowymi w ramach realizacji różnych programów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2015 roku.

Porządek obrad obejmował również  tematykę zawiązaną z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz koncepcję powstania na terenie powiatu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt i realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt.


oprac. Marcin Kołodziej

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone