Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie pt.: "Lokalny Indeks Jakości Współpracy"W dniu 30 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie dotyczące Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy organizowane we współpracy z Fundacją Inicjatyw Lokalnych w Chełmie, które prowadził Pan Zygmunt Klimczuk. W dyskusji udział wziął Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, przedstawicielki KGW w Sarniaku, zespołów śpiewaczych, przedstawiciele Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Klubu Sportowego „ASTRA” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Leśniowice „Brzoza”.

Celem spotkania było dokonanie samooceny jakości współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej w naszej gminie. Podczas dyskusji wspólnie wypracowano zasady komunikacji pomiędzy NGO a samorządem gminnym

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone