Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Strażaka połączony z 224 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji  3 Maja

W dniu 1 maja 2015 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka, połączone z 224 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W uroczystości udział wzięli: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Kołtun starszy kapitan Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Chełmie, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Ryszard Buk Komendant Gminny OSP w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych ZOSP RP w Leśniowicach, szkół z terenu gminy oraz jednostek OSP. Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym skierował wyrazy uznania za wypełnianie strażackich powinności, pełną gotowość i zdecydowaną postawę w trudnych do pokonania zadaniach chronią życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Pan Wójt w swoim wystąpieniu wspominał także o 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz 11 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przy tej okazji wymienił najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie gminy Leśniowicach ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Poinformował również, że dzięki pozyskanym przez gminę środkom unijnym, dobiega końca duży projekt pn. "Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" w ramach, którego przeprowadzono remont i zagospodarowanie terenu wokół dawnej filii Szkoły Podstawowej w Kumowie Plebańskim gdzie powstał „Dom spotkań na pograniczu kultur” oraz przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły”.

W tym też miejscu zaprosił wszystkich na uroczyste otwarcie infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Nowym Folwarku, które odbędzie się podczas "Majówki" w ramach projektu pn. "Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" połączonej z XXV-leciem odrodzonego samorządu Gminy Leśniowice w dniu 24 maja br.

Uroczystości uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach pod kierunkiem Pani Katarzyny Kamińskiej. Po oficjalnej części rozpoczęły się zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 13 jednostek OSP i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Strażacy zmagali się w dwóch konkurencjach: sztafeta 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.

Komisja sędziowska z sędzią głównym Panem Stanisławem Kołtunem przyznała następujące miejsca w poszczególnych konkurencjach:

        Klasyfikacja generalna zawodów:

 • I miejsce Alojzów
 • II miejsce Sielec
 • III miejsce Leśniowice
 • IV miejsce Kumów Majoracki
 • V miejsce Plisków
 • VI miejsce Horodysko
 • VII miejsce Kumów Plebański
 • VIII miejsce Wierzbica
 • IX miejsce Kasiłan
 • X miejsce Sarniak
 • XI miejsce Rakołupy
 • XII miejsce Wygnańce
 • XIII miejsce Rakołupy Duże


Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

 • I miejsce Sielec
 • II miejsce Horodysko
 • III miejsce Plisków
oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone