Strona główna

































































Urząd Gminy Leśniowice

II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy Leśniowice




W dniu 4 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy, powołanych do przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który powitał wszystkich przybyłych członków komisji i omówił sprawy dotyczące dojazdu członków komisji w dniu wyborów, odbioru materiałów wyborczych oraz przygotowania lokali wyborczych. Następnie Pani Monika Durko Pełnomocnik ds. wyborów przeprowadziła szkolenie w zakresie zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych w czasie przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz omówiła poszczególne punktu protokołu głosowania.

Podczas spotkania wytypowane zostały trzyosobowe składy z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, które w dniu 8 maja br. przeliczą karty do głosowania i odbiorą materiały wyborcze.


oprac. Monika Durko

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone